ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង

ទូរស័ព្ទ : ០១៧២០៣៣៣៣

អ៊ីម៉ែល : chhaieang@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-21

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំខ្ពបអាទាវ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។