ឯកឧត្ដម ឡាត់ លិតេយ្យ

ទូរស័ព្ទ : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-11

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះពង្រឹងបណ្ដាញ ឬ ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណបក្ស

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឡាត់ លិតេយ្យបានអមដំណើរ ឯកឧត្តម យ៉ែម បុញ្ញាឬទ្ធិ ជាមួយឯកឧត្តម​​ ហេង ដាណារ៉ូ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្នាក់ការគណៈបក្សខេត្តក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបណ្ដុះបណ្ដាលសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន៣៥០នាក់ នៅស្រុុកមេសាង ភូមិសង្កាត់កំពង់លាវក្រុងព្រៃវែង។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។