ឯកឧត្ដម ឡាត់ លិតេយ្យ

ទូរស័ព្ទ : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-10

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

វេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឡាត់ លីតេយ្យ រួមជាមួយឯកឧត្តម ឡុងប៊ុន្នី បានចូលរួមប្រជុំនិងធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន២១៥នាក់នៅភូមិព្រៃគុយ ឃុំត្រពាំងស្រែ ស្រុកមេសាង។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។