ឯកឧត្ដម ឡុង រី

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៤៤៤ ៤៣៨

អ៊ីម៉ែល : unofficial@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-17

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

នៅថ្ងៃ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ នាពេលព្រឹក ឯកឧត្តម បានចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិវាលរិញ ឃុំវាលរិញ ស្រុកព្រៃនុប ខេត្តព្រះសីហនុក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯកឧត្តម កឹម សុខា។
នាពេលរសៀល ឯកឧត្តម ក៏បានបន្តកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអូរបាក់រទេះ ស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯកឧត្តម កឹម សុខា។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។