ឯកឧត្ដម ឡុង រី

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៤៤៤ ៤៣៨

អ៊ីម៉ែល : unofficial@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-17

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ខ និងការប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមការងារខេត្តថ្មី

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ឯក ឧត្តម ឡុង រី អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯកឧត្តម កឹម សុខា បានចូលរួមកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមការងារខេត្តថ្មីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
នាពេលរសៀល ឯកឧត្តម ក៏បានបន្តកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមការងារខេត្តថ្មីនៅខេត្តកំពង់ចាម។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។