ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា

ទូរស័ព្ទ : ០១២៥៧៥៧៥៣

អ៊ីម៉ែល : catachiv@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-14

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលពុលនំបញ្ចុកនៅខេត្តកំពង់ចាម

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែ ឧសភាឆ្នាំ២០១៥ ឯក ឧត្តម ជីវ កត្តាចូលរួមអមដំណើរប្រតិភូគណៈកម្មការទី៏ នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៏ ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី៨ បានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលពុលនំបញ្ចុក និងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកស្រុកបាធាយ ឃុំបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។