ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា

ទូរស័ព្ទ : ០១២៥៧៥៧៥៣

អ៊ីម៉ែល : catachiv@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-14

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា ព្រះវិហារវត្តគិរីអណ្ដែត ខេត្តកំពង់ចាម

នៅថ្ងៃទី០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យខណ្ឌសីមា ព្រះវិហារវត្តគិរីអណ្ដែត ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាពឯក ឧត្តម កឹម សុខា អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។